Donateursrit 11 mei 2019

Geachte donateur, geachte geïnteresseerde,

Met deze brief informeer ik u graag dat het de bedoeling is om treinstel 766 van Stichting Hondekop de komende maanden weer 2 keer ‘van stal’ te halen voor ritten met donateurs en geïnteresseerden.


• Zaterdag 11 mei 2019: Benelux-boekpresentatierit met bezoek aan de 220902
Het begint langzamerhand een traditie te worden: boeken waarbij Hondekoppen een hoofd- of bijrol vervullen, worden opgeluisterd met een ‘boekpresentatierit’. Zo ook het boek ‘Amsterdam - Brussel. De historie van de Benelux-treinen’, van auteur Cock Koelewijn, dat verschijnt bij uitgeverij Uquilair. In samenwerking met uitgever en auteur organiseert Stichting Hondekop daarvoor op zaterdag
11 mei 2019 de boekpresentatie in Roosendaal, bij ons Benelux-treinstel 220902 dat in restauratie is. Om daar te komen wordt een rit ingelegd via de Oude Lijn, via de route en stopplaatsen die de Beneluxdienst van Amsterdam naar Roosendaal bracht. De rit start en eindigt in Utrecht. Zie hieronder voor meer informatie over tijden, manier van aanmelden en dergelijke.


• Zondag 7 juli 2019: voorjaarsdonateursexcursie ‘Enkelspoor Express’
De dagvullende donateursexcursie van het voorjaar, met voor de 766 unieke routes, vindt plaats in de hoogzomer en vanwege de routes die we rijden, op zondag 7 juli 2019. Reserveer deze datum alvast in uw agenda, want het wordt een interessante excursie over intensief bereden spoorlijnen waar de 766 bijna nooit terecht kan. Begin en eindpunt liggen voor deze rit in Utrecht, vertrek aldaar rond 9.30 uur. Eind mei/begin juni informeren we u over deze rit.

 

Rit zaterdag 11 mei 2019

Het minimum aantal deelnemers voor deze rit bedraagt 85 personen. Voorlopige tijden:

  • Utrecht v. 10.02 - Amsterdam CS v. 10.31 - Haarlem v. 10.57 - Leiden Centraal v. 11.18 -
    Den Haag HS v. 11.50 - Rotterdam CS v. 12.17 - Dordrecht 12.32 - Roosendaal a. 12.55
  • Roosendaal v. 16.04 - Dordrecht v. 16.29 - Rotterdam CS v. 16.53 - Den Haag HS v. 17.13 -
    Leiden Centraal v. 17.26 - Haarlem v. 18.05 - Amsterdam CS v. 18.30 - Utrecht CS a. 18.5

Donateurs hebben altijd een streepje voor. Het tarief voor donateurs bedraagt € 25,00 en zij kunnen maximaal twee kaartjes tegen donateurstarief bestellen. Voor niet-donateurs staat deze rit open voor € 32,50. Aanmelding gebeurt op volgorde van binnenkomst; bij overtekening krijgen donateurs voorrang. Zorgt u ervoor dat uw donatie tijdig bij ons ontvangen is?


Donateur worden
Wanneer u geïnteresseerde bent, maar nog geen donateur, kunt u besluiten om tegelijkertijd met uw ritinschrijving donateur te worden van Stichting Hondekop. U profiteert dan van het lagere donateurstarief en de mogelijkheid een tweede kaartje tegen hetzelfde tarief te kopen. We beschouwen uw jaardonatie dan als die voor het jaar 2019 en deze wordt tegelijkertijd met de ritprijs via de eenmalige incassomachtiging van uw bankrekening afgeschreven. Op het inschrijfformulier kunt u een en ander aangeven.


Inschrijven
Voor de inschrijving voor de rit en de incasso van de ritbijdragegebruiken we, zoals het afgelopen jaren gebruikelijk, de digitale technologie. Dat doen we in de wetenschap dat vrijwel iedereen de beschikking heeft over internet, of daarover via naasten, kennissen of instellingen kan beschikken.
Inschrijven vanaf heden tot en met zondag 5 mei 2019 via http://tinyurl.com/766nrRsd

Betaling
De betaling van uw vervoersbewijs voor deze rit geschiedt door middel van het afgeven van een eenmalige incassomachtiging ten gunste van de Stichting Mat’54 Hondekop-vier. U vult hiertoe de gevraagde gegevens in op de inschrijfpagina. De incasso zal in de week voorafgaand aan de rit bij de bank worden aangeboden. Vervoersbewijzen worden u tussen 7 en 9 mei 2019 per mail. Restitutie van de reissom vindt uitsluitend (maar gegarandeerd) plaats indien de rit door de organisatie wordt afgelast en bij overtekening van de rit.


Informatie
Deze brief is na te lezen op de internetpagina’s van de Stichting: www.stichtinghondekop.nl en www.mat54.nl. Ook wordt hier aanvullende informatie gegeven als dat nodig zou blijken te zijn. Voor overige vragen wendt u zich per mail tot: donateursrit@mat54.nl


Medewerkers van Stichting Hondekop hopen u te mogen begroeten op zaterdag 11 mei a.s.!
Namens hen en het bestuur van Stichting Hondekop,
met vriendelijke groet,
Bas Crijns
secretaris

Info Stichting Hondekop

Heeft u vragen en/of opmeringen, dan kunt u d.m.v. het formulier hieronder in te vullen contact met ons opnemen

/
/
/
/

Nieuws

Revisie benelux deel 39

Revisie benelux deel 39

De werkzaamheden in de grote coupé van de BDk 220902 gingen weer verder met het terugplaatsen van de schotten voor het mechaniek van de draairamen. Maar voor het terugplaatsen hiervan werd eerst het mechaniek getest en waar nodig schoongemaakt.

Revisie benelux deel 38

Revisie benelux deel 38

Nu het casco van de BDk 220902 klaar is, gingen de vrijwilligers verder in dit rijtuig. In Zutphen waren vrijwilligers bezig met de draaistelrevisie van 2 Benelux draaistellen bij Strukton.

Revisie benelux deel 37

Revisie benelux deel 37

Eind juli was de BDk 220902 gestraald en in de eerste primerlaag gespoten. Het interieur is in deze coupé weer teruggebouwd