Vacatures

Stichting Hondekop heeft vrijwilligers nodig

 

Stichting Hondekop is de naam waaronder de Stichting Mat’54 Hondekop-vier en de Stichting Exploitatie Mat’54 zich naar buiten toe presenteren. De stichting heeft in eigendom en exploiteert twee Hondekop-treinstellen: het voormalige vierdelige NS-treinsel 766, beter bekend als een ‘Hondekop-vier’ en het voormalige tweedelige NMBS/SNCB-treinstel 220902, beter bekend als  ‘de Benelux Hondekop’.

Alle activiteiten binnen de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Aan het hoofd van de stichting staat een bestuur dat de besluiten neemt, dat eveneens geheel uit vrijwilligers bestaat.


Voor de werkzaamheden aan de Benelux en aan de draaistellen hebben we een werklocatie in Roosendaal. Mogelijk komt daar nog een wat centralere locatie in het land bij. Onderhoud en werkzaamheden aan de 766 worden  doorgaans uitgevoerd in werkplaatsen van erkende onderhoudsbedrijven of eigen onderhouders.

 

We hebben een motto voor ons vrijwilligerswerk: “Niet ik, niet jij, maar wij”. Vinden we belangrijk, dat wij met z’n allen zorgen voor onze museale treinen. Ieder wordt om zijn bijdrage gewaardeerd, als die maar niet vrijblijvend is. En dat proberen we ook uit dragen.

 

Veel ontwikkelingen zorgen de komende jaren voor kleine en grote uitdagingen voor de Stichting. Daarbij is extra en nieuwe hulp, buiten de inzet die vrijwilligers en bestuursleden nu al plegen, erg welkom.

  • Onder meer het Team Techniek zoekt versterking en verjonging. Het is handig wanneer je meer of minder technische ervaring hebt (één rechterhand is voldoende, twee is een groot voordeel....). De kneepjes van het vak leren wij je. Op termijn kun je uitgroeien tot technische voorman binnen Team Techniek en/of tot storingsmonteur. Als storingsmonteur ben je een soort boordwerktuigkundige tijdens de ritten met onze treinen.
  • Een ander aandachtspunt voor de komende jaren is fondsenwerving. Het kost veel geld om onze treinen rijvaardig te krijgen en te houden; geld dat we niet noodzakelijkerwijs uit de kale exploitatie van onze treinen kunnen halen. We zoeken mensen die willen helpen voor het binnenhalen van sponsoren, fondsen, subsidies, aanvullende financieringen en dergelijke. We zoeken mensen die ervaring hebben met sponsorwerving, fondsenwerving, crowdfunding, het schrijven van projectvoorstellen, EMVI-specialisten en social media-experts.

Binnen het bestuur is ook behoefte aan versterking: 

  • We zoeken een penningmeester die verantwoordelijk wordt voor de financiën van de exploitatiestichting SEOM.
  • Onze huidige secretaris kan ondersteuning gebruiken in de vorm van een tweede secretaris.
  • Tot slot vinden we dat er behoefte is aan vers bloed in het bestuur. Deze mail is daarom ook een uitnodiging om je te melden als je onderdeel wil uitmaken van het bestuur maar nog niet precies weet in welke functie dat zou zijn. We kijken dan in hoeverre we je ervaring, capaciteiten en vaardigheden zouden kunnen matchen met bestuurlijke klussen binnen de stichting.

Voor het bestuur als geheel kan het handig zijn om incidenteel te kunnen sparren met juristen of adviseurs. Voor deze rollen is geen bestuurslidmaatschap vereist. Voor onze penningmeester(s) is het af en toe fijn om incidenteel een registeraccountant of fiscalist te kunnen raadplegen om over fiscale of boekhoudkundige zaken te kunnen sparren.

Voor alle functies binnen onze stichting geldt, dat ze onbetaald zijn. Ook reiskosten worden in principe niet vergoed. Het zijn klussen die vrijwillig worden uitgevoerd; maar het is niet vrijblijvend. De andere vrijwilligers, bestuursleden en onze donateurs rekenen op je. De tijd die je als vrijwilliger bij ons 'kwijt' bent, is deels afhankelijk van de rol/functie die je als vrijwilliger bij ons vervult en ook van de tijd die je er zelf in wil of kunt steken.

Van bestuursleden verwachten we gemiddeld enkele uren per week aan inzet. Soms zijn er wat rustigere periodes en soms wat drukkere periodes. De meeste werkzaamheden voer je uit op door jou zelf te kiezen tijdstippen. Het bestuur vergadert tussen de 4 en 6 keer per jaar, doorgaans op een locatie centraal in het land (Hilversum). Af en toe (1-3 keer per jaar) komt het voor dat aanwezigheid nodig is bij afspraken met externe partijen gedurende kantoortijd op werkdagen. In veel gevallen is het mogelijk om via videobellen aan te sluiten bij vergaderingen.

Technische mensen verrichten de werkzaamheden op dit moment grotendeels in Roosendaal, mogelijk binnenkort ook in Zutphen en aan boord van de 766. Houdt er rekening mee dat je voor de technische werkzaamheden meestal een hele dag reserveert.

Wanneer een of meer van deze werkzaamheden iets voor je is, laat ons dat dan weten, door je motivatie samen met een kort CV met je ervaring, capaciteiten en vaardigheden, aan ons te sturen. Ken je mensen die mogelijk kunnen bijdragen aan onze stichting, attendeer ze dan vooral op onze vacatures; of stuur ons hun contactgegevens, zodat we hen kunnen benaderen.

Benader ons via bestuur@mat54.nl Dit mailadres gebruik je ook wanneer je vragen hebt.

 

Deze tekst blijft langere tijd op de site staan; iedereen die reageert krijgt zo snel mogelijk van ons een reactie.

Info Stichting Hondekop

Heeft u vragen en/of opmeringen, dan kunt u d.m.v. het formulier hieronder in te vullen contact met ons opnemen

/
/
/
/

Nieuws

Revisie benelux deel 51

Revisie benelux deel 51

Na het terugplaatsen van de verwarmingselementen onder de zittingen, werden voor de verwarmingselementen, de roosters teruggeplaatst. En onder de BDk 220902 werden de accu’s teruggeplaatst. In de ABk 220902 nadert de keuken zijn voltooiing.

Revisie benelux deel 50

Revisie benelux deel 50

In de cabine van de BDk 220902 zijn vele onderdelen weer terug geplaatst en is de cabine- en meetverlichting weer werkend gemaakt, schakelaars voor de rode sluitlichten vervangen door 2 nieuwe exemplaren. De 1e en 2e klascoupés zijn weer ingericht

Onderhoudsrit 766

Onderhoudsrit 766

Dienstregeling overbrenging Mat’54-treinstel 766 naar Leidschendam.

Datum: vrijdag 15 maart 2024