Crowdfunding

Stichting Hondekop heeft uw hulp nodig. De bodem van onze schatkist zien we nog net niet; tegelijkertijd staan we wel voor een aantal noodzakelijke uitgaven. Door de coronapandemie heeft onze exploitatie twee jaar stil gelegen. Dat krijgt nu toch weerslag op onze financiële positie. Regionaal gebonden museumbedrijven konden beroep doen op gemeentelijke of provinciale fondsen. Organisaties met serieuze omzetderving konden een beroep doen op landelijke regelingen. Stichting Hondekop viel steeds buiten die ‘prijzen’ en dat knelt.

Om u een idee te geven van enkele aankomende kosten:


• De remkranen van Mat’54 zijn van een speciaal type. Een goede revisie kan alleen door de fabrikant Oerlikon in Zwitserland worden uitgevoerd. Kosten € 2.000,-- per stuk (2 stuks).
• Voor het terugbouwen van het interieur van de eerst behandelde bak van de Benelux Hondekop zijn diverse vervangende wand- en plafonpanelen nodig. Kosten € 2.500,--
• Twee compressoren kunnen een revisie gebruiken. Kosten € 6.000,-- per stuk
• Vanuit EU/ILenT noodzakelijk certificeringstraject om de stichting officieel als ter zake deskundige onderhouder van het eigen materieel te bestempelen. Indicatie kosten: € 7.500,--
• Afronding revisie twee draaistellen van de Benelux Hondekop. Openstaand nog € 10.000,--
Het aanboren van de juiste subsidies en fondsen op precies het juiste moment is een kunst die we aan het leren zijn. Mensen met ervaring op dat vlak kunnen we goed gebruiken; meldt u vooral via het onderstaande contactformulier! In de tussentijd starten we voor de verschillende projecten een crowdfunding en we hopen dat u en uw wijdere omgeving daaraan een steentje willen bijdragen.

We hopen dat u een extra steentje wil bijdragen. De hoogste prioriteit ligt momenteel bij de compressoren en remkranen van de 766. Daarvoor hebben we een tweetal pagina's aangemaakt: 

Voor de remkranen: https://www.gofundme.com/f/revisie-van-de-remkranen 

Voor de compressoren: https://www.gofundme.com/f/revisie-van-de-compressoren 

Mocht u liever het geld rechtstreeks aan de stichting willen doneren dan kan dat ook.

Daarvoor gebruikt u het rekeningnummer van onze ANBI stichting: 
NL11 INGB 0000 1877 11
ten name van Stichting Mat'54 Hondekop-vier te Hilversum
 
En vermeldt u er aub bij voor welk onderdeel uw donatie mag worden aangewend.

Info Stichting Hondekop

Heeft u vragen en/of opmeringen, dan kunt u d.m.v. het formulier hieronder in te vullen contact met ons opnemen

/
/
/
/

Nieuws

Revisie benelux deel 35

Revisie benelux deel 35

In de ABk 220902 werden op het balkon van de 2e klasse de plafondplaten teruggeplaatst. Later zullen de strips worden aangebracht. Bij de BDk 220902 werd bij één van de buitenste cabineramen slecht plaatwerk hersteld. Ook werd een gedeelte van de buitenste rand hiervan hersteld.

Revisie benelux deel 34

Revisie benelux deel 34

Onder de BDk 220902 zaten nog de accu's van de 220902, deze hebben we nu er allemaal eruit gehaald. Op voorhand hadden we een maand geleden een viertal er uit gehaald en weer onder lading gezet

Revisie benelux deel 33

Revisie benelux deel 33

De stroomafnemer, die in de spuittent opgeknapt wordt, begint al aardig vorm te krijgen.
Bij de BDk 220902 werden de boven- en onderrand schoongebikt. Dit om te kijken of er onder de verflagen nog slechte plekken zitten. En deze werden zeker gevonden.