Samenvatting 2013

In 2013 hadden we een hoop werk vericht aan de B en BDk-bak en van de 766. In het begin van het jaar waren we vooral bezig met het schoonmaken en schuren van de ramen. In de lente begonnen we met het demonteren van plafondplaten en het stralen van de B-bak. In eind augustus was de B bak weer mooi groen en begonnen we met de BDk-bak.

In de winter waren we druk bezig met het conserveren van de ramen. Deze werden schoongemaakt, geschuurd en in de menie gezet. De rubbers werden ook allemaal vervangen. Zodat we zeker waren dat deze niet gaan lekken.

In maart werd er begonnen met het verwijderen van de verflagen van de zijwand van de BDk. Ook werd de 766 goed bij de neus genomen. Letterlijk, want bij de neuzen van de 766 moest het verf er ook af.

Wat ook een belangrijke stap was in maart, was dat er weer werd gelast. Slechte stukken werden uit de B-bak geslepen en nieuwe stukken werden ingelast. Ondanks de kou lukte het om de stukken in te lassen. Hierdoor konde we beginnen met het verder strippen van de B-bak, waarna deze zijn orgienele groene kleur terug kreeg.

In mei werd de B-bak gestraald. Dit vond plaats in het derde weekend van mei. In de weken daarvoor werd er hard gewerkt met de voorbereidingen voor het stralen. Zo werden er houten bakken voor de ramen geplaatst. Dit om te voorkomen dat er allerlei straalrotzooi in de trein kwam. En toen kon het stralen beginnen. Het gedeelte van de B-bak, wat gestraald was, was het grootste gedeelte van de grote open reizigersafdeling. Het andere gedeelte werdt kort daarna gestaald.

Een dag na het stralen werd de eerstre grondlaag aangebrag. Nadat dit een dag had gedroogd, werd de eerste groene laag aangebracht. Het dak werd voorzien van de eerste grijze grondlaag. In juni had de B-bak zijn oude vertrouwde groene kleur weer teurg

In september werden de laatste werkzaamheden uitgevoegd van de B-Bak. De laaste ramen werden in elkaar gezet en de dakplaten werden weer op het dak van de B-bak geplaasts.

Er werd ook druk gerangeerd in Amersfoord. De Bdk en de B-bak werden omgewisseld. De BDk-bak was namelijk de volgende patiënt voor de straling en beschildering.

De bagageafdeling had aan de binnenkant zijn oorspronkelijke vorm teruggekregen maar aan de buitenkant nog niet. Om dat correct te krijgen werden de 4 grote ramen uit de BDk gehaald en elders opgeslagen. Om van de grote ramen kleine ramen te maken, waren er 4 stalen platen gemaakt in de vorm van de kleine ramen. Deze pasten na wat bijslijpen precies in de grote ramen. diverse attributen tijdelijk gedemonteerd, zoals het typhoonrooster, de glaasjes van de front- en sluitlampen, het derde frontsein, alle ramen, de luchthappers aan de zijkant van de kop en de plafondplaten. Dit alles gedeeltelijk als voorbereiding voor het stralen en gedeeltelijk voor het lassen op het dak.

De eerste helft van december stond voornamelijk in het teken van het stralen van de BDk 766. De regengoot boven de cabineramen waren al zover aangetast dat herstel niet meer mogelijk was. Daarom was er een nieuwe regengoot gemaakt. Maar voordat deze geplaatst kon worden werd de dakbeplating, wat onder de regengoot zi,t gestraald. Daarna werd de nieuwe regengoot op het gestraalde gedeelte gelast. Ook de raamframes van de buitenste cabineramen werden apart gereinigd en ook hierbij werd de beplating daaronder eerder gestraald. Daarna werden de raamframes weer op het casco gelast. Deze werkwijze was nodig omdat de raamframes en de nieuwe regengoot meegestraald moesten worden wanneer de BDk 766 werd gestraald.

Dinsdag 10 december 2013 werd de BDk 766 gestraald. Alle lof voor de harde werkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Op zaterdag 14 december werd de BDk 766 in de lichtgroene grondlaag geschilderd. Ook het dak werd geschilderd in de lichtgrijze grondlaag. Een behoorlijke klus door allerlei 'obstakels' op het dak. Tussen alle straal- en schilderwerkzaamheden door is er nog tijd gevonden om het derde frontsein in de definitieve groene verf te zetten en zijn ook de 2 kleine raamframes geschilderd. Deze komen op één van de plaatsen waar de grote 'Sprinterramen' hebben gezeten.

Nieuws

Schilderen Hondekop 2

Schilderen Hondekop 2

Begin juni werd het 1e klasrijtuig verplaatst van de straaltent naar de loods van Spoorijzer. Het werd voor de spuittent geplaatst en daar werd het rijtuig geschuurd om klaar gemaakt te worden voor de volgende verflagen.

Schilderen Hondekop

Schilderen Hondekop

Ondanks de lockdown gingen de werkzaamheden aan Hondekop 766 van start. Wel met een kleine ploeg. Iedere vrijwilliger werkte apart en wist goed wat zijn of haar taak was.

De komende maanden liggen de werkzaamheden aan Benelux Hondekop 220902 stil. Dit heeft te maken met de grondige opknapbeurt van de 766.

Revisie benelux deel 27

Revisie benelux deel 27

Begin april 2021 werd de ABk 220902 verplaatst van het spoor in de tent naar een putspoor in de loods van Spoorijzer. Hierbij werd het rijtuig verplaatst door Sik 232 van Stichting 2454 crew. Omdat de ABk op een tijdelijke bakoplegging en nooddraaistellen staat, hielden vrijwilligers dit goed in de gaten.