Schilderen 766 juli

De BDk 766 was in juni 2021 in de spuittent geplaatst. Daar werd het zware folie, wat nodig was voor het stralen, verwijderd.

Vervolgens werd het rijtuig weer afgeplakt. Alles wat niet gespoten hoefde te worden, werd voorzien van een laagje afplaktape en papier.
Ondertussen werd het B-rijtuig, het andere tussenrijtuig, klaargemaakt om gestraald te worden. En dus werd er folie op het dak aangebracht en werden de ramen afgedekt met hout.

Na het afplakken van de BDk 766 kon de 3e primerlaag aangebracht worden. Na voldoende droogtijd werd de crèmekleur aangebracht. Daarna werd het rijtuig weer geschuurd en werd alles wat crème moest blijven afgeplakt. Zo ook de neusbeschildering.

Toen kon de BDk 766 groen gespoten worden. Ook alle losse onderdelen werden groen gespoten. Vrijwel direct na het groen spuiten werd het afgeplakte crème voorzichtig zichtbaar gemaakt. Want zowel over het groen als het crème komt een anti-graffitilaag.

Na voldoende droogtijd kon de BDk 766 de spuittent verlaten. Het werd omgewisseld voor het 1e klasrijtuig, dat in de spuittent moest worden geplaatst. De BDk 766 werd voor de spuittent geplaatst om verder afgewerkt te worden.

Zo werden o.a. de ramen en deuren weer open gemaakt, deurhendels en andere attributen teruggeplaatst en kreeg dit rijtuig de klassebordjes, nummerplaten en bordjes met de tekst: niet roken.

Ondertussen is het B-rijtuig gestraald, in de 1e primerlaag gezet, geplamuurd en geschuurd.

Het 1e klasrijtuig kreeg de 3e primerlaag en daarna de crème kleur voor de biezen en de 1e klasstreep. Na voldoende droogtijd moest ook dit geschuurd worden.

De Bk 766 werd als laatste van onze Hondekop-vier in de straaltent geplaatst. Na het demonteren van onderdelen die niet gestraald kunnen worden, werd er begonnen met het afdekken van de onderkant. Dus de schortplaten, traptreden, baanruimer, koppeling en draaistellen.

Wilt u ons helpen met het opknappen van Benelux Hondekop 220902 en Hondekop 766? Stuur dan een mail naar info@mat54.nl. Minimale leeftijd is 18 jaar.
En wilt u donateur worden? Dat kan via onze webshop www.hondeshop.nl.

Tekst: Fermon Bosman
Foto’s: Fermon Bosman, Michiel Dermois, René Bogers, Bert Veldhoen en Arthur van Delft.

Met dank aan onze sponsors:

Alle genoemde partijen steunen de Stichting Hondekop en de verfactie door kennis, sponsoring en werken tegen kostprijs zodat het mogelijk wordt om de treinen te voorzien van een mooi nieuw uiterlijk.

Nieuws

Revisie benelux deel 33

Revisie benelux deel 33

De stroomafnemer, die in de spuittent opgeknapt wordt, begint al aardig vorm te krijgen.
Bij de BDk 220902 werden de boven- en onderrand schoongebikt. Dit om te kijken of er onder de verflagen nog slechte plekken zitten. En deze werden zeker gevonden.

Crowdfunding

Crowdfunding

Stichting Hondekop heeft uw hulp nodig. De bodem van onze schatkist zien we nog net niet; tegelijkertijd staan we wel voor een aantal noodzakelijke uitgaven. Door de coronapandemie heeft onze exploitatie twee jaar stil gelegen. Dat krijgt nu toch weerslag op onze financiële positie. Regionaal gebonden museumbedrijven konden beroep doen op gemeentelijke of provinciale fondsen. Organisaties met serieuze omzetderving konden een beroep doen op landelijke regelingen. Stichting Hondekop viel steeds buiten die ‘prijzen’ en dat knelt.

Revisie benelux deel 32

Revisie benelux deel 32

De eerder dit jaar geschuurde en schoongemaakte cabinestoelen zijn geschilderd en weer in elkaar gezet. Over de kopwand gesproken, deze is in een eerder stadium helemaal schoongemaakt. Eind maart is de kopwand in de beschermende verf gezet.