Schilderen 766 augustus

Begin augustus werd de BDk 766 naar buiten gerangeerd en wacht daar de verdere afwerking af. Het andere koprijtuig, de Bk 766, werd gestraald en daarna in de eerste primerlaag gezet.

Half augustus was het 1e klasrijtuig, de A 766, al zover gereed dat ook deze naar buiten kon. Daar werd het tijdelijk gekoppeld aan de BDk 766. Gezamenlijk, onder tractie van Sik 232, ging het duo de Bk 766 uit de spuittent halen. Hierbij waren de beide neuzen van onze 766 aan elkaar gekoppeld. De Bk 766 werd met deze rangeeractie naar de loods van Spoorijzer verplaatst en voor de spuittent geplaatst.

Daar werd dit rijtuig geplamuurd. Door de donkergrijze primerlaag en het lichtgrijze plamuur, kreeg dit rijtuig de tijdelijke bijnaam zebra.

Door het verlaten van de Bk 766 uit de straaltent, was er weer plek voor het volgende rijtuig van de Benelux Hondekop, de BDk 220902. Zolang de vrijwilligers nog druk bezig zijn met de 766, liggen de werkzaamheden aan dit rijtuig op een zeer laag pitje.

Na het aanbrengen van de plamuur, werd de Bk 766 geschuurd. Daarna werd dit rijtuig omgewisseld met de B 766, het andere tussenrijtuig. Tractie werd geleverd door kraansik 276, de nieuwste aanwinst van Stichting 2454 Crew. De B 766 is inmiddels qua spuitwerk geheel klaar en is voorzien van de klassebordjes. De Bk 766 staat nu in de spuittent en krijgt de volgende verflagen.

Wilt u zien hoe de rijtuigen 766 er nu bijstaan? Kom ons dan bezoeken tijdens de Open Monumentendagen op 11 en 12 september. Bosstraat 24 in Roosendaal.

Wilt u ons helpen met het opknappen van Benelux Hondekop 220902 en Hondekop 766? Stuur dan een mail naar info@mat54.nl. Minimale leeftijd is 18 jaar.
En wilt u donateur worden? Dat kan via onze webshop www.hondeshop.nl.

Tekst: Fermon Bosman
Foto’s: Fermon Bosman, Ronald Nijman, Misha van Stiphout, René Bogers, Bert Veldhoen en Arthur van Delft.

Met dank aan onze sponsors:

Alle genoemde partijen steunen de Stichting Hondekop en de verfactie door kennis, sponsoring en werken tegen kostprijs zodat het mogelijk wordt om de treinen te voorzien van een mooi nieuw uiterlijk.

Nieuws

Revisie benelux deel 33

Revisie benelux deel 33

De stroomafnemer, die in de spuittent opgeknapt wordt, begint al aardig vorm te krijgen.
Bij de BDk 220902 werden de boven- en onderrand schoongebikt. Dit om te kijken of er onder de verflagen nog slechte plekken zitten. En deze werden zeker gevonden.

Crowdfunding

Crowdfunding

Stichting Hondekop heeft uw hulp nodig. De bodem van onze schatkist zien we nog net niet; tegelijkertijd staan we wel voor een aantal noodzakelijke uitgaven. Door de coronapandemie heeft onze exploitatie twee jaar stil gelegen. Dat krijgt nu toch weerslag op onze financiële positie. Regionaal gebonden museumbedrijven konden beroep doen op gemeentelijke of provinciale fondsen. Organisaties met serieuze omzetderving konden een beroep doen op landelijke regelingen. Stichting Hondekop viel steeds buiten die ‘prijzen’ en dat knelt.

Revisie benelux deel 32

Revisie benelux deel 32

De eerder dit jaar geschuurde en schoongemaakte cabinestoelen zijn geschilderd en weer in elkaar gezet. Over de kopwand gesproken, deze is in een eerder stadium helemaal schoongemaakt. Eind maart is de kopwand in de beschermende verf gezet.