Schilderen 766 september

Begin september kreeg de Bk 766 de volgende primerlaag. Dat werd gevolgd door de crème laag. Dit alles werd geschuurd. Daarna werd alles wat crème moest blijven, afgeplakt.

Vervolgens werd het rijtuig voorzien van de groene verflaag, gevolgd door de anti-graffitilaag. Daarmee was het spuiten van onze Hondekop voltooid.

Daarna werd de Bk 766 verder afgewerkt. Alles wat afgeplakt was, werd weer open gemaakt. Ook alle onderdelen die gedemonteerd waren, werden teruggeplaatst. Tevens werden de bordjes op de zijkanten bevestigd.

Toen begonnen de afrondende werkzaamheden. De volledige 766 werd voorzien van opschriften waar 3 vrijwilligers een hele dag mee bezig zijn geweest.
Alle verbindingen werden weer met elkaar verbonden. Net als alle vouwbalgen zodat men gemakkelijk van het ene rijtuig naar het andere rijtuig kan lopen.

Onze Hondekop 766 is weer compleet. Bij het afronden van alle voornamelijk technische werkzaamheden kan men weer genieten van een mooie glimmende 766.
Gaat u met ons mee op 9 oktober 2021? Kaartjes en informatie: www.hondeshop.nl

Wilt u ons helpen met het opknappen van Benelux Hondekop 220902 en Hondekop 766? Stuur dan een mail naar info@mat54.nl. Minimale leeftijd is 18 jaar.
En wilt u donateur worden? Dat kan via onze webshop www.hondeshop.nl.

Tekst: Fermon Bosman
Foto’s: Patrick Soutendijk, Misha van Stiphout, Bert Veldhoen en Arthur van Delft.

Met dank aan onze sponsors:

Alle genoemde partijen steunen de Stichting Hondekop en de verfactie door kennis, sponsoring en werken tegen kostprijs zodat het mogelijk wordt om de treinen te voorzien van een mooi nieuw uiterlijk.

 

Nieuws

Revisie benelux deel 33

Revisie benelux deel 33

De stroomafnemer, die in de spuittent opgeknapt wordt, begint al aardig vorm te krijgen.
Bij de BDk 220902 werden de boven- en onderrand schoongebikt. Dit om te kijken of er onder de verflagen nog slechte plekken zitten. En deze werden zeker gevonden.

Crowdfunding

Crowdfunding

Stichting Hondekop heeft uw hulp nodig. De bodem van onze schatkist zien we nog net niet; tegelijkertijd staan we wel voor een aantal noodzakelijke uitgaven. Door de coronapandemie heeft onze exploitatie twee jaar stil gelegen. Dat krijgt nu toch weerslag op onze financiële positie. Regionaal gebonden museumbedrijven konden beroep doen op gemeentelijke of provinciale fondsen. Organisaties met serieuze omzetderving konden een beroep doen op landelijke regelingen. Stichting Hondekop viel steeds buiten die ‘prijzen’ en dat knelt.

Revisie benelux deel 32

Revisie benelux deel 32

De eerder dit jaar geschuurde en schoongemaakte cabinestoelen zijn geschilderd en weer in elkaar gezet. Over de kopwand gesproken, deze is in een eerder stadium helemaal schoongemaakt. Eind maart is de kopwand in de beschermende verf gezet.